Aimée Pranavā Tañón

Aimée Pranavā Tañón

Jivamukti Yoga / Amsterdam

Aimée Tañón goes by many names: spiritual road warrior, entrepreneur, business woman, world-renowned integrative wellness evangelist, health educator, food, detox and cleanse specialist, yoga instructor, yoga therapist, inspiring speaker and aspiring author. The world is her studio, her classroom, her coaching arena, her cognitive playground; the place where she leads corporate and private clients to better health, a more focused lifestyle and her specialty – yoga. Those who join Aimée for yoga and meditation find a safe space where they are challenged, strengthened and soothed. Her dedication and commitment to exposing the secret to finding perfect mental and physical health are born from her own experience, learnings and her journey to self-healing through whole foods, healthy living, yoga, meditation, mindfulness and neuroscience.

Aimée Tañón lze nazvat mnoha jmény: duchovním bojovníkem, podnikatelkou, obchodnicí, světově uznávanou zvěstovatelkou holistického wellness, vyučujícím v oblasti zdraví, stravy, detoxu a specialistkou na očistu, instruktorkou jógy, jógové terapie, přednášejícím a autorkou. Celý svět je jejím studiem, tělocvičnou, arénou a hřišťem: místem, kde učí své klienty jak dospět k lepšímu zdraví, životnímu stylu a józe. Ti, jež navštíví její lekce jógy a meditace se nachází na bezpečném místě, kde naleznou výzvy, posílení i ztišení. Její zápal a odevzdání vychází z vlastní zkušenosti, z životních lekcí a její cesty k sebehojení skrze zdravou stravu a životosprávu, jógy, meditace, přítomnosti a také znalosti neurovědy.

Aimée first started teaching yoga in college to manage a hurried lifestyle in NYC and in 2002 attended formal yoga teacher training at Sivananda Ashram Yoga Camp in Quebec. Of course, as any true Yoganista knows, yoga is a lifelong learning experience, and Aimée has kept fine-tuning and furthering her own education. She holds pinnacle international certifications by Yoga Alliance USA and Yoga Alliance UK and continues to study with various Master teachers worldwide.

Aimée začala učit jógu, když byla na Vysoké škole, aby ji pomohla zvládnout hektický životní styl v New Yorku. V roce 2002 absolvovala výcvik pro učitele jógy v Šivananda Ašrámu v Quebecu. Každému jógínistovi je zřejmé, že jóga je celoživotní záležitostí, a tak Aimée nadále pokračuje ve svém vzdělávání. Je držitelkou certifikace Yoga Alliance v USA a Británii, a pokračuje ve studiu s mnoha mistry ve světě.

Her passion for healthy, mindful living is an inspiration to many. Hundreds have joined her over the years during her world travels, where she guides yoga and wellness retreats in exotic and beautiful places like Dubai, Ibiza, Switzerland, Moscow, Panama, Cuba, Peru and, of course, her home state, New York. She also regularly gives unforgettable interactive talks and seminars on health and wellness around the world.

Její vášeň pro zdravý a vědomý život je inspirací mnoha studentům, jež ji následují v cestách po světě. Pořádá jógové a wellness pobyty v krásných místech jako Dubaj, Ibiza, Švýcarsko, Moskva, Panama, Kuba, Peru a samozřejmě její domovině New Yorku. Taktéž nabízí nezapomenutelné lekce a semináře na téma zdraví a wellness po celém světě.

Aimée embodies what it means to be a Lifestyle CatalystTM. Her dedication to lifelong learning ensures she always strives to expand her knowledge, so that her clients benefit from the most potent, cutting-edge information, even as she continues working as a Management Consultant worldwide. Her next challenge: Exploring the interplay of quantum physics and neuropsychology and their relationship to health, wellbeing and creating a conscious living for oneself.

Aimée ztělesňuje zdravý životní styl. Její nadšení k celoživotnímu vzdělávání je zárukou toho, že vždy chce rozšiřovat své obzory. Její klienti mají poslední dostupné informace z daného oboru, mimojiné je i celosvětovou konzultantkou managementu. Její další výzva je prozkoumání role kvantové fyziky a neuropsychologie a jejich vztah ke zdraví, životnímu stylu a vědomému bytí jako takovému.

Aimée Tañón is a Certified Health Coach through the Institute for Integrative Nutrition and a member of the International Association of Health Coaches. She is a Board Certified Holistic Health Practitioner through the American Association of Drugless Practitioners. She is an Integrative Yoga Therapist, and has trained to lead MBSR (Mindfulness) trainings. I offer my eternal gratitude to my family and my teachers past and present: Swami Sivananda, Swami Vishnu- devananda, Swami Satchitananda, Swami Govinananda, Swami Sivananda Radhe, Sri K Pattabhi Jois, David Swenson, Lori Brunard, David Life, Sharon Gannon, Mary Dunn, Dechen Thurman, Amma, Mother Teresa, Tony Robbins, Brendan Bruchard.

Aiméé je certifikovanou koučkou zdraví, školení absolvovaném v Institutu pro Integrativní výživu a členem mezinárodní asociace zdravotních koučů. Je taktéž certifikovaným praktikantem holistického přístupu ke zdraví Americké asociace pro praktiky nemedikativní medicíny. Je terapeutem integrativní jógy, a školitelkou MBSR (Mindfulness). Její velké díky patří rodiče a učitelům minulým i nynějším: Swami Sivananda, Swami Vishnu- devananda, Swami Satchitananda, Swami Govinananda, Swami Sivananda Radhe, Sri K Pattabhi Jois, David Swenson, Lori Brunard, David Life, Sharon Gannon, Mary Dunn, Dechen Thurman, Amma, Mother Teresa, Tony Robbins, Brendan Bruchard.

Lekce v programu

27, April 2019
17:00 - 18:20
Cineport Shala
26, April 2019
08:15 - 09:15
Maha Shala
28, April 2019
14:00 - 15:30
Cineport Shala
27, April 2019
10:45 - 12:00
Shiva Shala

Silver Pass pro 5

Czk 5075
 • Sobota – Neděle
 • Zvýhodněná cena pro 5 osob
 • Skupinová, fixní na jména, nepřenosná
 • Cena 1015 Kč / osoba

Registrace skončila.

Gold Pass pro 5

Czk 8225
 • Pá – So – Ne
 • Zvýhodněná cena pro 5 osob
 • Skupinová, fixní na jména, nepřenosná
 • Cena 1645 Kč / osoba

Registrace skončila.

Čtvrtek

Czk 650

Registrace skončila.

Sunday Pass

€ 42

Registration has ended.

Saturday Pass

€ 44

Registration has ended.

Friday Pass

€ 38

Registration has ended.

Platinum Pass

€ 108
 • Thursday through Sunday

Registration has ended.

Gold Pass

€ 94
 • Friday through Sunday

Registration has ended.

Silver Pass

€ 70
 • Saturday and Sunday

Registration has ended.

Platinum Pass

CZK 2800
 •  Čt – Pá – So – Ne

Registrace skončila.

Pátek

Czk 950
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1110 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 150 Kč)

Registrace skončila.

Sobota

Czk 1250
 • Full Price Cena 1250 Kč

Registrace skončila.

Neděle

Czk 1100
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1250 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 100 Kč)

Registrace skončila.

Gold Pass

Czk 2350
 • Pá – So – Ne
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 2450 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 100 Kč)

Registrace skončila.

Silver Pass

Czk 1800
 • Sobota – Neděle
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1950 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 150 Kč)

Registrace skončila.