Mudr. Jarmila Klímová

Mudr. Jarmila Klímová

Psychosomatická léčba, Praha

+420 737 161 885
info@aktip.cz

Vystudovala lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni. Je psychiatrem a psychoterapeutem s devítiletou praxí v oboru.

Od ledna 1995 pracovala na psychiatrickém oddělení v Mostě, kde se částí úvazku věnovala AT ordinaci.

V září 1995 přešla do psychiatrické léčebny v Dobřanech. Zde pracovala na oddělení akutních psychoz, mentálních retardací, terminálních psychotických poruch, doléčovacím stacionáři a neurologickém oddělení. Vedla oddělení neurotických poruch a rok pracovala na ambulanci, kde byla většina práce orientována psychoterapeuticky.

V listopadu 1997 složila atestaci z oboru psychiatrie I.stupně. Většinu svého dalšího vzdělávání orientovala opět na psychoterapii.

Pod záštitou WHO – Světové zdravotnické organizace absolvovala cyklické vzdělávání v kognitivně behaviorální terapii úzkostných a depresivních poruch. Pod odborným vedením Mgr. Dvořáčka prodělala l00 hodin experienciální sebezkušenosti práce s tělem a kurz v eriksonovské hypnoterapii.

V únoru 2000 dokončila 4-letý výcvik v rodinné terapii a psychosomatice u MUDr.Chvály v Liberci. V Praze působí od roku 1999, kdy nastoupila do VFN, na oddělení pro léčbu závislostí v Apolináři. Zde pracovala jako vedoucí lékař substitučního metadonového centra. Zde ještě do konce roku 1999 absolvovala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR akreditační kurz speciálního vzdělávání pro pracovníky substitučních programů.

Je autorem a realizátorem několika po sobě jdoucích projektů metadonové substituce v Apolináři v letech 1999 až 2001. Ve své druhé pracovní činností se věnuje psychiatrické krizové intervenci na pracovišti RIAPS pod Městským centrem sociálních služeb a prevence v Praze. Zkušenosti z této oblasti práce několikrát publikovala v odborném periodiku. Ve své soukromé praxi se specializuje především na problematiku vztahů, párovou a rodinnou terapii a psychosomatiku.

Je členem České psychiatrické společnosti J.E.Purkyně a Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii. Je spoluautorkou knihy Proč (a jak) nemoc začíná v hlavě?

Lekce v programu

Silver Pass pro 5

Czk 5075
 • Sobota – Neděle
 • Zvýhodněná cena pro 5 osob
 • Skupinová, fixní na jména, nepřenosná
 • Cena 1015 Kč / osoba

Registrace skončila.

Gold Pass pro 5

Czk 8225
 • Pá – So – Ne
 • Zvýhodněná cena pro 5 osob
 • Skupinová, fixní na jména, nepřenosná
 • Cena 1645 Kč / osoba

Registrace skončila.

Čtvrtek

Czk 650

Registrace skončila.

Sunday Pass

€ 42

Registration has ended.

Saturday Pass

€ 44

Registration has ended.

Friday Pass

€ 38

Registration has ended.

Platinum Pass

€ 108
 • Thursday through Sunday

Registration has ended.

Gold Pass

€ 94
 • Friday through Sunday

Registration has ended.

Silver Pass

€ 70
 • Saturday and Sunday

Registration has ended.

Platinum Pass

CZK 2800
 •  Čt – Pá – So – Ne

Registrace skončila.

Pátek

Czk 950
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1110 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 150 Kč)

Registrace skončila.

Sobota

Czk 1250
 • Full Price Cena 1250 Kč

Registrace skončila.

Neděle

Czk 1100
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1250 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 100 Kč)

Registrace skončila.

Gold Pass

Czk 2350
 • Pá – So – Ne
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 2450 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 100 Kč)

Registrace skončila.

Silver Pass

Czk 1800
 • Sobota – Neděle
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1950 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 150 Kč)

Registrace skončila.