Mudr. Milan Hrabánek

Mudr. Milan Hrabánek

Holotropní Vědomí, Opava

MUDr. Milan Hrabánek je lékař a psychiatr s téměř třicetiletou praxí se zaměřením na léčbu závislostí, psychospirituální krize a posttraumatických poruch způsobeným nefyziologickým vedením porodu. Milan Hrabánek je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, žákem prof. Stanislava Grofa a jeho blízkým spolupracovníkem. Po návratu z úspěšného působení v zahraničí založil v Opavě občanské sdružení Holos, dnes Mezinárodní transpersonální centrum. Holos je otevřený celostnímu vnímání života a na tomto základě rozvíjí komplexní psychoterapii, léčení a propagaci životního stylu na holistických principech.

Techniku holotropního dýchání uplatňuje při léčbě různých psychických, psychosomatických a psychiatrických onemocnění. Kromě léčení se věnuje péči o krajinu, obnově obecních tradic, péči o zdraví celé komunity.
Vzdělání, semináře a výcviky daly Milanu Hrabánkovi možnost si vybudovat pevnou teoretickou základnu pro svou práci s lidmi a pro lidi. Jeho minulost, provázená zdravotními potížemi a psychospirituální krizí, mu umožnila odnést si mnoho cenných osobních i profesionálních zkušeností. Poznatky a zážitky osobního života v něm rozvinuly zájem o studium hranic psychologických, biologických, sociálních a duchovních aspektů vlastního já. Zajímá se o duchovní vývoj, chápaný jako důsledek prožitků mimořádných stavů vědomí a prožitků z umírání a utrpení.

V nedávných letech organizoval řadu významných konferencí: 1. České transpersonální konference (2016), Mezinárodní transpersonální konference (2017) a konference „75 let LSD ve vědě a umění“ (2018).

Lekce v programu

Silver Pass pro 5

Czk 5075
 • Sobota – Neděle
 • Zvýhodněná cena pro 5 osob
 • Skupinová, fixní na jména, nepřenosná
 • Cena 1015 Kč / osoba

Registrace skončila.

Gold Pass pro 5

Czk 8225
 • Pá – So – Ne
 • Zvýhodněná cena pro 5 osob
 • Skupinová, fixní na jména, nepřenosná
 • Cena 1645 Kč / osoba

Registrace skončila.

Čtvrtek

Czk 650

Registrace skončila.

Sunday Pass

€ 42

Registration has ended.

Saturday Pass

€ 44

Registration has ended.

Friday Pass

€ 38

Registration has ended.

Platinum Pass

€ 108
 • Thursday through Sunday

Registration has ended.

Gold Pass

€ 94
 • Friday through Sunday

Registration has ended.

Silver Pass

€ 70
 • Saturday and Sunday

Registration has ended.

Platinum Pass

CZK 2800
 •  Čt – Pá – So – Ne

Registrace skončila.

Pátek

Czk 950
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1110 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 150 Kč)

Registrace skončila.

Sobota

Czk 1250
 • Full Price Cena 1250 Kč

Registrace skončila.

Neděle

Czk 1100
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1250 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 100 Kč)

Registrace skončila.

Gold Pass

Czk 2350
 • Pá – So – Ne
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 2450 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 100 Kč)

Registrace skončila.

Silver Pass

Czk 1800
 • Sobota – Neděle
 • Po vyprodání platí Full Price Cena 1950 Kč
 • (Koupí dnes ušetříte 150 Kč)

Registrace skončila.